Biệt thự vàng mã (Mẫu ráp theo khuôn lớn)

2.700.000₫

Biệt thự vàng mã (Mẫu ráp theo khuôn lớn)

Kích thước 0.8m x 1m x 0.6m hoặc làm theo yêu cầu

Biệt thự vàng mã (Mẫu ráp theo khuôn lớn)

Kích thước 0.8m x 1m x 0.6m hoặc làm theo yêu cầu