Bộ Giấy Cúng Thôi Nôi Đầy Tháng Đầy Đủ Dư Dã

Thương hiệu: Đồ Cúng Tâm Linh | Tâm Thành - Nguyện Đạt

199.000₫ 239.000₫
 • Bộ giấy cúng thôi nôi - đầy tháng đầy đủ nhất

 • Hài sảo: 1 bộ (1 đôi lớn + 12 đôi nhỏ). Váy mụ: 1 bộ (1 váy lớn + 12 váy nhỏ)
 • Vàng hoa: 1 bộ. Vàng thuyền: 18 thỏi. Bạc thuyền: 18 thỏi. Giấy thế: bộ 10 lá
 • Mẹ độ: bộ 1 tờ mẹ độ + 1 tờ nón, giày. Quan âm: 1 tờ - Phúc Lộc Thọ: 1 tờ
 • Bình an nhũ: 6 tờ - Quế Nhơn: 6 tờ. Bạc đại: 5 tờ vàng + 5 tờ bạc
 • Bạc hai đầu: Xấp. Bạc vuông + vàng vuông: Xấp. Sào Cấm: 1 Xấp
 • Rượu: 1. Văn khấn: 1 tờ
 • Đèn cầy vỉ: 13 viên hoặc 2 đèn cầy ly

BỘ GIẤY CÚNG THÔI NÔI ĐẦY THÁNG ĐẦY ĐỦ NHẤT

 • Hài sảo: 1 bộ (1 đôi lớn + 12 đôi nhỏ), bao gồm: 
 • Váy mụ: 1 bộ (1 váy lớn + 12 váy nhỏ)
 • Vàng hoa: 1 bộ
 • Vàng thuyền: 18 thỏi
 • Bạc thuyền: 18 thỏi
 • Giấy thế: bộ 10 lá
 • Mẹ độ: bộ 1 tờ mẹ độ + 1 tờ nón, giày
 • Quan âm: 1 tờ - Phúc Lộc Thọ: 1 tờ
 • Bình an nhũ: 6 tờ - Quế Nhơn: 6 tờ
 • Bạc đại: 5 tờ vàng + 5 tờ bạc
 • Bạc hai đầu: Xấp
 • Bạc vuông + vàng vuông: Xấp
 • Sào Cấm: 1 Xấp
 • Rượu: 1
 • Văn khấn: 1 tờ
 • Đèn cầy vỉ: 13 viên hoặc 2 đèn cầy ly

Bộ giấy cúng thôi nôi - đầy tháng đầy đủ nhất

BỘ GIẤY CÚNG THÔI NÔI ĐẦY THÁNG ĐẦY ĐỦ NHẤTBỘ GIẤY CÚNG THÔI NÔI ĐẦY THÁNG ĐẦY ĐỦ NHẤT

icon icon icon