Bộ Giấy Cúng Thôi Nôi Đầy Tháng Đầy Đủ Dư Dã

Thương hiệu: Đồ Cúng Tâm Linh | Tâm Thành - Nguyện Đạt

199.000₫ 239.000₫
HOTLINE: 1900866815

THỰC PHẨM SẠCH ĐẠT CHỨNG NHẬN HACCP CODEX 2020.

Cam kết không dùng phẩm màu. Thực phẩm còn nóng khi giao đến. Mâm Cúng đặc sắc đầy đủ lễ vật. Sắp mâm & Giao hàng 24/7 Toàn HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai...

 • Hài sảo: 1 bộ (1 đôi lớn + 12 đôi nhỏ). Váy mụ: 1 bộ (1 váy lớn + 12 váy nhỏ)

 • Vàng hoa: 1 bộ. Vàng thuyền: 18 thỏi. Bạc thuyền: 18 thỏi. Giấy thế: bộ 10 lá
 • Mẹ độ: bộ 1 tờ mẹ độ + 1 tờ nón, giày. Quan âm: 1 tờ - Phúc Lộc Thọ: 1 tờ
 • Bình an nhũ: 6 tờ - Quế Nhơn: 6 tờ. Bạc đại: 5 tờ vàng + 5 tờ bạc
 • Bạc hai đầu: Xấp. Bạc vuông + vàng vuông: Xấp. Sào Cấm: 1 Xấp
 • Rượu: 1. Văn khấn: 1 tờ
 • Đèn cầy vỉ: 13 viên hoặc 2 đèn cầy ly

BỘ GIẤY CÚNG THÔI NÔI ĐẦY THÁNG ĐẦY ĐỦ NHẤT

 • Hài sảo: 1 bộ (1 đôi lớn + 12 đôi nhỏ), bao gồm: 
 • Váy mụ: 1 bộ (1 váy lớn + 12 váy nhỏ)
 • Vàng hoa: 1 bộ
 • Vàng thuyền: 18 thỏi
 • Bạc thuyền: 18 thỏi
 • Giấy thế: bộ 10 lá
 • Mẹ độ: bộ 1 tờ mẹ độ + 1 tờ nón, giày
 • Quan âm: 1 tờ - Phúc Lộc Thọ: 1 tờ
 • Bình an nhũ: 6 tờ - Quế Nhơn: 6 tờ
 • Bạc đại: 5 tờ vàng + 5 tờ bạc
 • Bạc hai đầu: Xấp
 • Bạc vuông + vàng vuông: Xấp
 • Sào Cấm: 1 Xấp
 • Rượu: 1
 • Văn khấn: 1 tờ
 • Đèn cầy vỉ: 13 viên hoặc 2 đèn cầy ly

Bộ giấy cúng thôi nôi - đầy tháng đầy đủ nhất

BỘ GIẤY CÚNG THÔI NÔI ĐẦY THÁNG ĐẦY ĐỦ NHẤTBỘ GIẤY CÚNG THÔI NÔI ĐẦY THÁNG ĐẦY ĐỦ NHẤT

icon icon icon