Bộ giấy cúng giao thừa (đầy đủ)

Thương hiệu: Đồ Cúng Tâm Linh

15.000₫

Giấy cúng đêm giao thừa: đầy đủ gồm giấy cúng như:thiên khối,tiền trắng,tiền vàng,thanh ý,giảng sanh,lục mạ,...

Sử dụng: cúng đêm 30 giao thừa tết

Giấy cúng đêm giao thừa: đầy đủ gồm giấy cúng như:thiên khối,tiền trắng,tiền vàng,thanh ý,giảng sanh,lục mạ,...

Sử dụng: cúng đêm 30 giao thừa tết